ຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເປັນເອກະລັກຈຸດຂາຍແມ່ນຟຣີບັນຈຸເຂົ້າຂອງຮູບພາບທີ່ມີພວກກ່ຽວກັບເວັບໄຊໄດ້

ແມ່ນແທ້ສິ່ງສໍາຄັນແລະເປັນເອກະລັກກ່ຽວກັບເວັບໄຊໄດ້ແມ່ນວ່າທັງຫມບັດທີ່ມີຢູ່ກັບທຸກຄົນຜູ້ຊົມໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ

ຍັງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂພິເສດ,ແລະການຈ່າຍເງິນພິເສດສະຖານະພາບແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະປະສິດທິຜົນແລະ ຕອບສະຫນອງແລະການສື່ສານກ່ຽວກັບພວກເຮົາເວັບໄຊ

About